Język:

Porozmawiajmy: +48 54 254 17 05  lub 

Środki unijne

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w formie refundacji w ramach projektów:
ORPAK i środki unijne
  • "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "ORPAK" Orbaczewski i Wspólnicy Spółka Jawna poprzez nabycie linii technologicznej do produkcji wielowarstwowych worków papierowych klejonych i wentylowych oraz wózka widłowego"
    Nr RPKP. 05.02.02-04-081/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
  • "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skuteczni, elastyczni, innowacyjni

Partnerstwo przyszłości

Wyróżniają nas relacje partnerskie, dzięki którym jesteśmy bliżej naszych Klientów. Wszystko co robimy podporządkowane jest satysfakcji Klientów, którym dostarczamy oczekiwanych rozwiązań i poświęcamy maksimum uwagi.
Znaleźliśmy przepis na sukces – podczas współpracy na pierwszym miejscu stawiamy na komunikację, identyfikacje potrzeb, zaangażowanie oraz dotrzymywanie obietnic. Dzielimy się swoją wiedzą, a także stwarzamy warunki sprzyjające odnoszeniu jak najwięcej korzyści przy jak najmniejszych kosztach.
Wprowadzamy i zarządzamy innowacjami w taki sposób, by nasi Klienci mieli poczucie, że korzystają z usług bezkonkurencyjnego przedsiębiorstwa, które umożliwia realizację usług i zaspokajanie potrzeb w najbardziej kreatywny i efektywny sposób. Udoskonalamy istniejące rozwiązania wprowadzając autorskie projekty jakością wykraczające poza utarte schematy. Z dumą wypełniamy naszą misję, towarzysząc Ci na każdym etapie współpracy.

Na naszej stronie używamy plików cookies.

Możesz samodzielnie zdefiniować sposób przechowywania plików w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zrozumiałem